Onderwijs talentstromen

Elk kind is uniek en heeft talent. Daarom kiezen al onze leerlingen een talentstroom. De talentstromen hebben twee zaken gemeen: de kern van het programma is altijd het ontwikkelen van de creativiteit. Daarnaast bevat elke talentgroep leerlingen van verschillende niveaus, zodat duidelijk wordt dat een mavoleerling niet onderdoet voor een atheneumleerling: het talent is immers het bindende element.

Alle talentstromen worden in de onderbouw drie uur per week gegeven. In de bovenbouw kan een examenvak als vervolg op de stroom worden gekozen. Elke talentstroom vraagt een kleine bijdrage voor activiteiten.