vdc-tweetalig

Leerlingen die bereid zijn om lessen in het Engels te volgen, hebben later een voorsprong als zij gaan studeren, want veel studies gebruiken Engelstalige docenten en Engelstalig studiemateriaal. Met een tweetalige opleiding bereiden we je optimaal op deze studies voor. Meer weten over tweetalig onderwijs in Nederland? Kijk op de site van het Europees Platform: ik kies tto.

Ben je een leerling met een havo- of vwo-advies van de basisschool, dan kun je je aanmelden voor de tweetalige havo of het tweetalige vwo. Bij tweetalig onderwijs krijg je minimaal 60% van de lessen in het Engels. Het is niet moeilijker dan het gewone havo of vwo, maar het vraagt wel om een goede motivatie en inzet. Deelname aan de vele gevarieerde projecten, activiteiten, buitenlandse reizen en uitwisselingen behoort tot dit lesprogramma. Naast het reguliere diploma ontvang je ook een tto-diploma en het internationaal erkende IB Certificate Engels.

De onderdompeling in de Engelse taal en cultuur zorgt ervoor dat je spelenderwijs leert denken in het Engels. Hierdoor leer je niet alleen goed vertalen, maar ook zelfbewust communiceren in het Engels. In het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven wordt het vloeiend en cultuurbewust kunnen communiceren in het Engels als één van de belangrijkste succesfactoren gezien. Het tto heeft daarom ook een uitgebreid programma voor internationalisering en academisering.

Ben je een leerling met een mavo-advies, dan kun je je aanmelden voor de tweetalige mavo. Bij het tweetalige mavo-onderwijs ligt het accent op de spreekvaardigheid. Per leerjaar heb je gemiddeld 30% van de lessen in het Engels. Je gaat bezig met Engelstalige projecten en je kunt je profielwerkstuk ook in het Engels maken. Naast je mavodiploma haal je ook een internationaal erkend Anglia Certificate. De opleiding geeft jou een duidelijke voorsprong bij Engelstalige mbo-opleidingen en vele andere beroepskeuzes.