banner

De kwaliteit van het onderwijs heeft onze voortdurende aandacht. Vanzelfsprekend voldoet ons onderwijs aan de eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt.

Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Allereerst willen wij een school zijn voor jou. Dat vinden we belangrijk. Ons doel is namelijk dat onze school ook jouw school is. Door uitstekend onderwijs te geven, willen we jou zo goed mogelijk begeleiden naar het diploma dat bij je past.

Op scholen op de kaart vind je actuele informatie over onze slagings- en doorstroomcijfers. Zo kun je zien hoe het staat met de kwaliteit van onze school.