Over ons

De school is genoemd naar Joan Derk van der Capellen tot den Pol. Hij was een van de bekende patriotten uit de 18e eeuw. Hij heeft het pamflet geschreven ‘Aan het volk van Nederland’. De patriotten verzetten zich tegen het starre bewind van de Oranjestadhouders.

Joan Derk van der Capellen tot den Pol werd gedreven door de idealen van de Verlichting: een beter mens en een ontwikkelde burger worden door middel van onderwijs.

Voor ons is deze gedachte nog steeds een inspirerend ideaal.