banner

Bij ons op school kun je terecht voor het atheneum. Dit kan zowel in het Nederlands als in het Engels (tweetalig onderwijs).

Kenmerkend voor de atheneum-leerling is de nieuwsgierige, onderzoekende houding. Je wil je zo ontwikkelen dat je na zes jaar op academisch niveau kan functioneren. Je hebt interesse in veel vakken, doorzettingsvermogen en bent niet zomaar tevreden. Atheneum-leerlingen hebben vaak aan een korte uitleg genoeg; ze willen uitdagende, prikkelende opdrachten. Ze willen zelfstandig werken.

Herken je je hierin? Dan zit je goed bij ons. In de eerste klas beginnen we al met het vak “academisch vaardigheden”. Dit vak loopt door tot en met je profielwerkstuk zesde klas. Je leert kritisch nadenken, redeneren en onderzoeken. Naast de reguliere vakken kun je een groot aantal andere vakken kiezen: Engels IB (in het TTO), filosofie, management en organisatie, wiskunde D, informatica, kunstvak drama en kunstvak muziek. In het Tweetalig Atheneum krijg je ook de vakken “Europese en Internationale Oriëntatie” en “Global Perspectives and Research”.

Je ontwikkelt je studiehouding doordat er hoge eisen aan je gesteld worden en je gerichte feedback krijgt op niveau en aanpak.

Presteer je op een heel hoog niveau dan kun je extra uitdaging vinden in onze excellentieprogramma’s, een extra vak of masterclasses op universiteiten.

Met je atheneumdiploma kun je verder studeren aan de universiteit.