Onderwijs mavo havo atheneum

De TL-afdeling van het vmbo noemen wij de mavo. De mavo kent vier leerjaren en hierin word je voorbereid om op het mbo of op de havo in te stromen. Met ingang van het schooljaar 2017 – 2018 kan je bij ons, naast de reguliere mavo, ook een tweetalige mavo volgen. Je krijgt dan naast extra lessen Engels nog een aantal andere vakken in het Engels. Bovendien zijn er veel Engelstalige projecten. De tweetalige mavo-opleiding start in de brugklas en loopt door tot en met het vierde leerjaar, waarin je een Engelstalig profielwerkstuk maakt. Hierdoor wordt jouw Engels goed genoeg om door te gaan in één van de vele Engelstalige mbo-opleidingen.

Bij ons kunnen leerlingen na de 3e klas kiezen voor een GL-route. Deze leerlingen zullen dan o.a. examen doen in het vak “Dienst verlenen en producten”.