Onderwijs mavo havo atheneum

De TL-afdeling van het vmbo noemen wij de mavo. De mavo kent vier leerjaren en hierin word je voorbereid om op het mbo of op de havo in te stromen. Je kunt de mavo zowel regulier volgen als ook tweetalig.

Bij ons kunnen leerlingen na de derde klas ook kiezen voor een VMBO gemengde leerweg.  Deze leerlingen zullen dan o.a. examen doen in het vak “Dienst verlenen en producten”.