vdc-tweetalig

Wil jij perfect Engels leren spreken? Je ontwikkelen tot een echte wereldburger? Nieuwe dingen uitproberen en letterlijk en figuurlijk over grenzen gaan? Dat kan op de Capellen English Academy, onze tweetalige onderwijsroute.

Engels, Engels, Engels

In de eerste plaats houdt het tweetalig onderwijs, afgekort tto, bij ons in dat je lessen krijgt in het Engels. Dit kan zowel op de mavo, havo als vwo. Omdat wij een gecertificeerde, senior tto-school zijn, krijg je in de onder- én bovenbouw lessen in het Engels. Zo volg je dus niet alleen het vak Engels in het Engels, maar ook bijvoorbeeld geschiedenis. In de onderbouw is dat ongeveer 65% van je lessen en in de bovenbouw 35%. Dat betekent dat zowel je docenten als je klasgenoten tijdens die lessen Engels spreken.

Wereldburgerschap

Het is natuurlijk al heel mooi als je Engels kunt spreken binnen het klaslokaal, maar daarnaast ga je de taal ook leren gebruiken in internationale situaties. We nemen je mee op excursies, uitwisselingen en internationale bijeenkomsten naar allerlei landen. Zo ga je bijvoorbeeld in klas 2 al op excursie naar Engeland. Hierdoor krijg je een internationale kijk op de wereld en word je een echte wereldburger.

Je leert ook om over verschillende onderwerpen te debatteren. Hierbij kun je denken aan politiek of mensenrechten. Zo nemen onze tweetalige leerlingen deel aan de MUN-coferenties. MUN staat voor Model United Nations. Deze conferenties worden in maar ook buiten Nederland georganiseerd. Je leert hier om te gaan met culturele verschillen en je open te stellen voor andere standpunten.

Persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast ontwikkel je ook jezelf op de Capellen English Academy. We werken namelijk aan tien eigenschappen, IB-attributes noemen we die. Je leert bijvoorbeeld om ‘open-minded’ te zijn, zodat je met een open houding naar de verschillen tussen culturen kunt kijken. Doordat je groeit in deze eigenschappen, kun je ze in de toekomst gebruiken om een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld om je heen. Dichtbij en ver weg!

Kwaliteit

Al 25 jaar lang zijn wij een gecertificeerde, senior school voor tweetalig onderwijs en voldoen daarmee aan de hoogste eisen. We hebben een uitgekiend doorlopend programma van de brugklas tot aan het examen.

Daarbij hebben we hoog opgeleide, Engelssprekende docenten, liggen de examenresultaten van onze tto-leerlingen altijd boven het landelijk gemiddelde en is het eindniveau Engels hoog. Het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, controleert ons elke vijf jaar op deze punten. Zo zijn we zeker van onze kwaliteit!

Diploma’s en certificaten

Naast het reguliere diploma ontvang je ook een tto-diploma en voor havo en vwo ook nog het internationaal erkende IB-Certificate Engels. Verder is er voor alle leerlingen de mogelijkheid om een Cambridge English certificaat te halen.

Doordat je gewend bent om lessen te volgen in het Engels, zul je merken dat je optimaal voorbereid bent voor een internationale studie en carrière. Meer weten over tweetalig onderwijs in Nederland? Kijk op de site van het Europees Platform: ik kies tto.