Onderwijs mavo havo atheneum

Ontdekken wat bij je past

Bij ons op school kom je in de brugklas in een zogenoemde dakpanklas terecht: mavo/havo of havo/vwo. Naast deze dakpanklassen hebben we een aparte mavo- en atheneumklas. Bovendien zijn deze dakplanklassen er ook in het Engels.

In ons onderwijs vinden we het belangrijk dat je je eigen weg kunt kiezen, zodat onze school een school wordt die echt bij jou past.

Dat doen we aan de hand van drie pijlers: ik ken, ik kan, ik kies.

Ik ken

Om tot een goed leerproces te komen, is het in de eerste plaats belangrijk dat we elkaar leren kennen. Daarom nodigen we je voor de vakantie al uit voor een driehoeksgesprek: een gesprek samen met jou, je ouders en je mentor. Zo leren we jou kennen, maar we willen ook graag dat je jezelf nog beter gaat kennen. Daarom laten we je ontdekken wat past bij jou als persoon. Misschien ben je wel meer een denker of juist een doener. Je leert waar je sterk in bent en waar je je in wilt ontwikkelen.

Ik kan

Om goed te kunnen leren, heb je bepaalde vaardigheden nodig. In de brugklas staan er daarom studielessen op je rooster. Tijdens die lessen leren we je leerstrategieën aan, zodat je niet alleen weet wat je moet leren, maar ook hoe je dat het beste aanpakt. En dat geeft een goed gevoel!

We werken bij ons school met een weektaak. Hierop staat wat je die week moet maken en leren. Zo is het heel overzichtelijk wat er van je verwacht wordt. De leerstof is verwoord in heldere leerdoelen. Zo weet je precies wat je moet kunnen.

Ik kies

Iedereen is verschillend, daarom heb je bij ons ruimte om zelf keuzes te maken in je lesrooster. Dat kan bijvoorbeeld tijdens onze TAS-uren, onze huiswerkuren. Tijdens die uren kun je kiezen waar jij behoefte aan hebt: in stilte huiswerk maken; samenwerken aan een opdracht met je klasgenoten of vragen stellen aan een vakdocent over een opdracht die je lastig vindt. Daarnaast kun je ook kiezen uit verschillende projecten, Capellen Clubz heten die. Die zijn heel verschillend, van sport tot theater en van programmeren tot science.  Zo zit er altijd wat tussen wat past bij jouw interesses.

Op de Van der Capellen leer je om je eigen keuzes te maken.