banner

De Van der Capellen is niet alleen een goede school waar je veel leert en betekenisvolle dingen doet. We bieden je ook een veilige en vertrouwde omgeving, zodat je je thuis voelt bij ons op school.

Om voor elke leerling individuele aandacht en begeleiding mogelijk te maken, krijgt iedere leerling een mentor. De mentor is dan ook de spil van de leerlingbegeleiding. Zowel voor de ouders, als voor jou is de mentor het eerste aanspreekpunt van de school. Daarom maak je al voor de zomervakantie samen met je ouders kennis met je mentor in een zogenoemd driehoeksgesprek. Deze gesprekken vinden drie keer per jaar plaats.

Van je mentor krijg je zowel mentorlessen als studielessen. Tijdens de mentorlessen staat het creëren van een veilige groepssfeer centraal. Terwijl je tijdens de studielessen juist leert welke leerstrategieën er zijn en hoe je die het beste inzet. Zo leer je goed hoe je moet leren. In één op één gesprekjes richt de mentor zich vooral op je persoonlijke ontwikkeling en bespreken jullie welke keuzes je binnen je lesrooster hebt gemaakt.