banner

In de loop van je schooltijd kom je voor een aantal keuzes te staan die betrekking hebben op de richting- en pakketkeuze voor de bovenbouw en het vervolgonderwijs. Om je te ondersteunen en voor te lichten in het maken van deze keuzes, zijn er decanen werkzaam op onze school.

De decanen zorgen onder andere voor informatiemateriaal en organiseren activiteiten met betrekking tot het keuzeproces, voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers en excursies naar scholen voor het vervolgonderwijs.