vdc-groep8

Voor aanmelding BRUGKLAS: download hier het aanmeldingsformulier voor 2021/2022

Hoe gaat het hele traject van aanmelding en toelating voor de BRUGKLAS in zijn werk?

Februari / Maart

In februari/maart wordt het aanmeldingsformulier samen door de ouders en de leerkracht van groep 8 ingevuld. Op dit formulier staat o.a. voor welk soort klas de leerling wordt aangemeld, bijvoorbeeld 1AT (atheneum tweetalig). Daarnaast wordt aangegeven voor welke stroom de leerling kiest (bijvoorbeeld Sport en Lifestyle).

Maart

Op 15 maart moet het aanmeldingsformulier bij ons zijn ingeleverd. Meestal sturen de basisscholen deze formulieren naar ons toe, maar soms worden ze ook door de ouders zelf opgestuurd.
Als het formulier in ons bezit is wordt gekeken of de leerling plaatsbaar is bij ons, oftewel we gaan kijken of we de leerling een plekje kunnen geven. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die zich aanmelden voor een soort onderwijs dat we niet kunnen bieden. Met de ouders van deze leerling en met de basisschool wordt dan contact opgenomen.

De leerlingen die volgens ons plaatsbaar zijn, krijgen eind april de toelatingsbrief thuis gestuurd. De leerlingen die voor tweetalig onderwijs hebben gekozen, krijgen daarbij dan ook de uitnodiging voor een motivatiegesprek op school.

Mei

In mei, als alle aanmeldingen binnen zijn, worden de klassen samengesteld. Zodra dit bekend is krijgen alle brugklasleerlingen een uitnodigingsbrief voor een kennismakingsgesprek met hun mentor. Tegelijkertijd worden zij uitgenodigd voor een kennismaking met de nieuwe klas. Bij deze bijeenkomst krijgen de nieuwe brugklassers informatiemateriaal mee over hoe de boeken besteld moeten worden, welke materialen er aangeschaft dienen te worden, enz. Ook is de schoolfotograaf aanwezig om alvast een foto van de leerlingen te maken voor ons administratiesysteem.

De leerlingen die niet bij deze bijeenkomst aanwezig kunnen zijn (door schoolkamp, ziekte o.i.d.) worden uitgenodigd om op een ander moment langs te komen om deze informatie in ontvangst te nemen.