banner

Op deze avond zullen wij informatie geven over het Tweetalig Onderwijs.

Voor de leerlingen zijn er proeflessen.

Aanmelding voor deze avond is niet nodig.